O noso Centro

Unha biblioteca con máis de 50 anos de historia, construída e mantida pola veciñanza.


Arquivo Xornalístico

 O Centro Cultural, Artístico e recreativo de Valladares mantén un arquivo de dende 1991. Este arquivo xa vai estando a vosa disposición en soporte dixital.

O noso arquivo é a memoria da traxectoria parroquial onde poderedes atopar artigos da prensa local referidos as actividades socioculturais, artigos sobre cuestións veciñais, comunais e medioambientais e incluso artigos de prensa que refiren a actividade deportiva de Valadares. Gardamos os cateis da publicidade das actividades desenroladas, e tamén pequenas publicacións ou folletos relacionados.

Na consulta dos arquvos, é importante ter en conta que mantemos unha orde cronolóxica descendente, é dicir: primeiro aparecerán as actividades desenroladas no mes de decembro e ao final, as desenroladas no mes de xaneiro dese mesmo ano.

Se precisas consultar actividades de anos que aínda no aparecen neste Blog, podedes vir á biblioteca.


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

20142009

2008

2007
2006

2004
2001
1997

1995